Veranderingen eigen bijdrage pgb

  • Gepubliceerd: 12 maart 2015

De inning van de eigen bijdragen van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Wmo en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) verandert. De eigen bijdrage wordt niet meer vooraf afgetrokken van het pgb, maar achteraf geïnd.

Het pgb in Wlz en Wmo wordt bruto uitgekeerd en u moet de eigen bijdrage uit eigen portemonnee betalen; daarvoor krijgt u facturen van het CAK die u dus niet uit uw pgb mag betalen.

Vanaf begin maart start het CAK met het innen van de eigen bijdragen PGB.

Meer informatie