We worden allemaal ouder, dat is iets wat zeker is. En u wilt graag zo lang mogelijk uw zelfstandigheid behouden. Toch kan het voorkomen dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Dan is het fijn als u hulp krijgt van iemand die u vertrouwt. Helaas zijn er situaties dat anderen misbruik willen maken van uw situatie. Dit noemen we financieel misbruik.

Financiëel misbruik
U heeft iemand gevraagd om u te helpen bij uw financiën. U geeft die persoon daarmee het vertrouwen over uw geld en bezittingen. Als deze persoon u helpt om er zelf beter van te worden is er sprake van financiële uitbuiting of financieel misbruik. Voorbeelden hiervan zijn:
 • Uw geld, sieraden of goederen wegnemen (stelen).
 • Uw eigendommen verkopen.
 • Uw machtiging en/of bankrekening misbruiken.
 • U dwingen om mee te werken aan een testamentwijziging of wilsbeschikking.
 • U te weinig leefgeld geven of eigen boodschappen kopen van uw geld.
 • U geen hulpmiddelen geven die u wel nodig heeft.
 • Uw auto op een andere naam zetten.
 • Spullen kopen op uw naam.
 • Fraude plegen met uw PGB-bijdrage.
Financiën goed geregeld
Vindt u het lastig om het overzicht over uw financiën en administratie te houden? Een familielid, een vrijwilliger van een welzijnsorganisatie of een ‘bewindvoerder’ kunnen dit misschien voor u doen. U kunt het beheer van uw geld beter aan meer mensen toevertrouwen. Als meer mensen meekijken, wordt de kans dat iemand uw geld voor eigen doelen gebruikt, kleiner. U kunt ook uw bank vragen om een pinlimiet in te stellen en een machtiging regelen.

Tips om uw financiën goed teregelen
 • Leg op tijd vast hoe u zaken wilt regelen in een (levens) testament.
 • Vraag hulp als u uw financiën niet meer zelf kunt regelen (aan familie, vrijwilliger, bewindvoerder).
 • Laat uw financiële belangen door (minimaal) twee personen behartigen.
 • Bespreek met uw bank de mogelijkheden om misbruik te voorkomen.
Uw toekomst goed geregeld
Het is verstandig om op tijd vast te leggen hoe u uw zaken geregeld wilt hebben. Het kan zijn dat u dit op een later moment niet meer kunt, bijvoorbeeld door ziekte of dementie. Stel hiervoor een ‘levenstestament’ op. Hierin kunt u uw wil over zorg en financiën vastleggen. Een notaris kan u hierover meer vertellen.

Waar vraagt u zorg en hulp aan?
Er zijn verschillende organisaties die advies, hulp of zorg kunnen bieden. Iedere gemeente organiseert dat anders. Vraag gerust uw huisarts, het sociaal wijkteam, het maatschappelijk werk, uw bank of het WMO-loket om vrijblijvend advies. Ook als het gaat om het regelen van uw financiën. Zij kunnen u vertellen welke hulp u kunt krijgen. En wat u moet doen om dit te regelen.

Misbruik van uw situatie?
Helaas kan het zijn dat iemand die u vertrouwt misbruik maakt van uw situatie. U herkent dit maar vindt het lastig om erover te praten. Bijvoorbeeld omdat u bang bent dat u dan geen hulp meer krijgt. Dat is heel begrijpelijk. Toch is het belangrijk dat u erover praat. Bijvoorbeeld met uw hulpverlener, de notaris, ouderenadviseur of een familielid of kennis die u vertrouwt. Zij kunnen luisteren naar uw verhaal en u adviseren wat u kunt doen.U vindt in deze box onder meer informatie van notarissen, banken en ouderenbonden. Ook vindt u een checklist die op een overzichtelijke manier laat zien welke zaken u wel geregeld heeft en welke zaken u aanvullend nog kunt regelen. Daarnaast ontvangt u van ons ook een pasjeshouder om uw pinpas veilig te bewaren.

Deze informatiebox is een samenwerking tussen de Nederlandse banken, notarissen, ouderenbonden, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en diverse andere partijen die zich bezighouden met financieel misbruik bij ouderen

www.informatieboxfinancieelveiligouderworden.nl, 2022)