De Wtcg vervangt de fiscale regeling buitengewone uitgaven. Eigen bijdragen AWBZ en Wmo zijn niet meer aftrekbaar. Net als brillen, lenzen, crematie en begrafenissen. In plaats hiervan komt een aftrek mogelijkheid voor specifieke zorgkosten. En een tegemoetkoming voor de extra kosten van chronisch zieken en gehandicapten.

Lees meer informatie op de site van het ministerie van VWS of kijk op www.wtcg.nl.