Wilt of moet u wel eens weg kunt u degene voor wie u zorgt niet goed alleen laten? Weet dan de vrijwilligers van de vrijwillige thuishulporganisaties (SamSam) voor u klaarstaan! Geschoolde vrijwilligers nemen de zorg tijdelijk van u over. Dit kan zijn voor een paar uurtjes tot een paar dagen.

Om een aanvraag te doen belt u met: 0522-252798 (Stichting Welzijn Meppel Westerveld)

Vrijwilligers van de volgende organisaties staan voor u klaar!
Zonnebloem
Bezoek en activiteiten voor ouderen en zieken.

Kleine Nodenhulp en kerken Nijeveen
Biedt kortdurende en praktische hulp in Nijeveen. Zoals boodschappen doen, kleine klusjes in huis en tuin, begeleiding naar dokter en ziekenhuis etc.

Humanitas
Humanitas Meppel e.o. biedt de volgende diensten die interessant zijn voor (ex)mantelzorgers:

  • Thuisadministratie- hulp bij het op orde brengen van de (financiele)thuisadministratie
  • Steun bij verlies- steun bij verlies van een geliefd persoon, individueel of gespreksgroepen met lotgenoten

Vrijwillige Thuiszorg Icare
Bij dementerenden, psychiatrische patienten, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, chronisch zieken, kinderen met gedragsstoornissen en hulpbehoevende ouderen in hun eigen woonomgeving. Zij verrichten geen huishoudelijke taken of medische handelingen. Ze zijn er om u praktisch en emotioneel te ondersteunen.

  • structurele, regelmatige inzet voor een langere periode
  • incidentele (eenmalige) inzet tot maximaal 16 uur per dag
  • vervanging van de mantelzorger gedurende twee aaneengesloten dagen , inclusief de nacht

Kleine Nodenhulp Meppel
Kleine Nodenhulp is een vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen thuis. De vrijwilligers geven vooral praktische en eenvoudige hulp van korte duur. Bijvoorbeeld boodschappen doen als u ziek bent, oppassen bij kinderen en ouderen, kleine klusjes in huis en tuin, begeleiden naar arts of ziekenhuis etc.

De hulp van de vrijwilligers is gratis. Soms moet er wel een onkostenvergoeding betaald worden.

Maatjesproject GGZ Drenthe
De vrijwilligers van het maatjesproject onderenemen activiteiten met een persoon met een psychiatrische handicap. Dat kan van alles zijn. Thuis koffie drinken, of samen winkelen of sporten. Dit is in ieder geval 1x per 14 dagen.

Rouwzorg Meppel
Verwerken van het verlies van een dierbare in groepsverband volgens de methode Kubler-Ross.

Vrijwillige terminale zorg Drenthe
De vrijwilligers van de VTZD bieden hulp, ondersteuning, vervanging en aanvulling van de familie en andere betrokkenen bij de zorg voor de zieke in de laatste levensfase. De vrijwilligers voeren geen medische en huishoudelijke handelingen uit, maar zijn gericht op het ontlasten van de mantelzorg. De hulp kan heel praktisch zijn, zoals waken of de naastbetrokkenen aflossen aan het ziekbed. Maar er is ook aandacht voor het luisteren of samen praten; kortom de meer emotionele kant.

Rode Kruis Meppel-Nijeveen
Op dit moment alleen nog inzet van EHBO'ers bij evenementen. Sociale hulp is in ontwikkeling.