Datum:     vrijdag 19 oktober
Tijd:         14.00 uur
Plaats:      Wijkcentrum Koeberg Meppel
Info:        Marian Metselaar, 06-51155379

In de bijeenkomst is aandacht voor:
- persoonlijke inbreng
- ineens weer 24 uur voor jezelf
- schuldgevoel
- verdriet om afscheid te nemen van zorgtaken
- omgaan met reacties uit de omgeving
- weer leren je eigen leven te leiden