Het CPM Meppel organiseert al sinds vele jaren lotgenotencontact en belangenbehartiging voor mantelzorgers in de gemeente Meppel. Dit door het organiseren van activiteiten zoals uitjes, thema-avonden, Dag van de Mantelzorg en bijvoorbeeld de golf-clinic.

Vanuit de grote betrokkenheid bij mantelzorgers (veel vrijwilligers zijn zelf mantelzorger of ex-mantelzorger) heeft het CPM een belangrijke rol als partner van het Mantelzorgplatform en als spreekbuis naar de gemeente. 

Het CPM heeft zelf met regelmaat overleg met de verantwoordelijke ambtenaar en het CPM is vertegenwoordigd in de adviesraad Sociaal Domein. Het CPM praat mee over de mantelzorgwaardering en geeft mede invulling aan de Week van de Mantelzorg. 

Het CPM vindt rechtstreek conatct met mantelzorgers belangrijk om de belangen van mantelzorgers zo goed mogelijk te behartigen. het kan zijn dat een vrijwilliger van het CPM telefonisch contact met u opneemt om uw eventuele vragen en wensen rondom mantelzorgondersteuning te gespreken.

Eventueel is een huisbezoek ook mogelijk. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen, dit kan door een email te sturen naar: CPMmeppel@gmail.com