De gemeente Meppel neemt de zorg voor inwoners met een minimum inkomen serieus en biedt meerdere regelingen voor ondersteuning.

Hiervoor zijn de volgende regelingen beschikbaar:

 • Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten
  De kosten van een schoolreisje van de kinderen, het lidmaatschap van een sportvereniging en de noodzakelijke bijkomende kosten of een abonnement op een krant kunnen voor een laag inkomen een net te zware belasting zijn. Klik hier voor informatie.
 • Regeling chronisch zieken en gehandicapten. Tegemoetkoming in de kosten voor de extra kosten die u maakt vanwege een chronisch zieke of gehandicapte huisgenoot. Maximaal 200 euro per jaar. Klik hier voor informatie.
 • Bijzondere bijstand (voor onverwachte kosten bjiv. wegens ziekte of handicap) klik hier voor informatie
 • Het Gemeente extra pakket
  Het Gemeente Extra Pakket is een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij het Zilveren Kruis / Achmea. Klik hier voor informatie
 • Kwijtscheldingen
  Wanneer u een laag inkomen heeft, hoeft u sommige gemeentelijke belastingen en waterschaplasten niet te betalen. Hiervoor gelden aparte inkomensgrenzen.
 • Laptopregeling schoolgaande kinderen. Klik hier voor informatie.

De regelingen gelden uitsluitend voor inwoners van de gemeente Meppel.
Om voor de regelingen in aanmerking te kunnen komen worden inkomens en vermogensgrenzen gehanteerd.