Mensen die de zorg van een naaste combineren met een baan weten vaak niet dat ze recht hebben op vrije dagen. Bijna de helft van de werkende mantelzorgers is niet op de hoogte van de wettelijke verlofregelingen. Dat blijkt uit een onderzoek van CNV-dienstenbond onder zijn leden.

CNV concludeert dat wettelijke regelingen rond mantelzorg beter onder de aandacht moet worden gebracht. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de werkende mantelzorgers moeilijkheden ondervondt bij het combineren van zorgtaak en baan. Bijna 1/3 geeft aan dat mantelzorg niet bespreekbaar is op het werk.