Mantelzorgondersteuning (Welzijn Mensenwerk): 085-2731444
(woensdag, donderdag vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur) E-mail: m.metselaar@welzijnmw.nl


GGZ Drenthe heeft iedere dinsdagmorgen van 11-12 uur een spreekuur voor partners, familieleden of vrienden van mensen met psychiatrische problemen. Zij kunnen advies en informatie krijgen over ziektebeelden, behandelmogelijkheden, etc. De mantelzorgconsulent van de GGZ is Albert Metselaar.

GGZ Drenthe
kantoor Blankenstein 550
Meppel
telefoonnummer: 0522-251963
albert.metselaar@ggzdrenthe.nl