Heb je hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Een cliëntondersteuner denkt graag met je mee. Bijvoorbeeld als je hulp of ondersteuning wilt regelen en je niet weet hoe dat moet of waar je terecht kunt.

Hulp van een cliëntondersteuner is gratis en zowel voor zorgvrager als mantelzorger.

Bij het regelen van hulp of ondersteuning kan een cliëntondersteuner:

 • helpen om je vragen en wensen op een rijtje te zetten
 • gesprekken helpen voorbereiden
 • meegaan naar gesprekken
 • meedenken over afspraken over de hulp die je krijgt
 • meedenken als je er niet uit komt met een organisatie

Organisaties in gemeente Meppel die cliëntondersteuning bieden:


MEE Drenthe

 • Informatie en advies op alle leefgebieden gericht op alle leeftijden
 • Deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen, (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke of zintuigelijke beperking, psychische stoornissen, chronische aandoeningen;
 • Aanvragen voor Wet langdurige zorg, beschermd wonen, fondsen;
 • Kennis van wetten: participatie, passend onderwijs, Wmo, jeugd;
 • Lokale kennis van de sociale kaart.
Telefoonnummer: 0592-303999
Website: www.meedrenthe.nl

Thuis in Cliëntondersteuning


Thuis in Cliëntondersteuning

Wij denken mee en betrekken het sociale netwerk bij het vinden van de juiste weg. Onze cliëntondersteuners hebben veel ervaring op het gebied van zorg-gerelateerde vragen die te maken hebben met zorg, welzijn, wonen, financiën en werk of uitkering.

De cliëntondersteuner van Thuis in Cliëntondersteuning helpt de zorgvrager en zijn of haar mantelzorger bij het maken van de juiste keuzes:
 • Hoe kom ik aan de juiste zorg en wat past het beste bij ons?
 • Valt mijn zorg onder de Wmo, Jeugdwet, participatiewet, mijn zorgverzekering of de Wlz?
 • Bij welk loket moet ik mijn vragen stellen en hoe kan ik het beste mijn vragen formuleren?
 • Hoe kom ik aan de juiste hulpmiddelen?
 • Ik wil graag thuis blijven wonen met de juiste ondersteuning, kan dat?
 • Waar kan ik terecht als ik niet meer thuis kan wonen?
 • Hoe regel ik de zorg? En welke formulieren of documenten moet ik vullen?
 • Welke mogelijkheden zijn er om mijn werk te kunnen combineren met mijn zorgtaken?
 • Ik heb te horen gekregen dat ik over moet naar de Wlz. Klopt dit? Wat betekent dit voor mij? Kunt u mij helpen dit te regelen?
Telefoonnummer: 085-3032985
Email: meppel@thuisinclientondersteuning.nl
Contactpersoon: Gerriët Reinders
Website: www.thuisinclientondersteuning.nl

Noorderboog_Zorggroep_logo

Zorggroep Noorderboog

 • Deskundigheid op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling;
 • Kennis over ziektebeelden zoals dementie, hersenletsel, Parkinson, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen bij ouderen;
 • Goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de mogelijkheden voor ouderen in de gemeente Meppel en in de regio;
 • Maatschappelijk werkers van Zorggroep Noorderboog bieden cliëntondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers.
Telefoonnummer 0522-498498
Website: www.noorderboog.nl/clientondersteuner