De vrijwilligers van ContactPunt Mantelzorg Meppel ondersteunen en adviseren mantelzorgers, komen voor hun belangen op bij gemeente Meppel en organiseren activiteiten en bijeenkomsten voor mantelzorgers. We zijn vertegenwoordigd in de adviesraad Sociaal Domein, praten mee over de mantelzorgwaardering.

Activiteiten voor mantelzorgers
Al vele jaren organiseren we activiteiten en bijeenkomsten met en voor mantelzorgers. Om er even uit te zijn, te ontspannen of om op een informele manier ervaringen met elkaar te uit te wisselen. Denk daarbij aan uitjes, schouwburgbezoek, thema-avonden, de Dag van de Mantelzorg of een cursus.

Waarom biedt de organisatie deze ondersteuning?
Ten eerste omdat wij als CPM bestuur ook allemaal mantelzorger zijn of zijn geweest en daardoor weten wat de impact is. En de gemeente is verantwoordelijk voor mantelzorgers vanuit de Wmo.

Contact
Je kunt telefonisch contact opnemen via 06-45112691 of
door een email te sturen naar: vrijwilligercpm@gmail.com