Bij de gemeente kun je terecht als je ondersteuning nodig hebt bij het uitvoeren van je mantelzorgtaken. Denk aan vervangende zorg, huishoudelijke hulp, vervoer en woningaanpassingen.

Het gaat om ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Wil je weten wat er mogelijk is in jouw situatie? Neem dan contact op met de gemeente Meppel via 140522 of per email postbus@meppel.nl