De mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers met alle regeltaken rond de zorg. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen.

Als het nodig is, neemt de mantelzorgmakelaar tijdelijk regeltaken van de (overbelaste) mantelzorger over. Ook helpt zij/hij mantelzorgers om de balans tussen zorgtaken, werk en privé (terug) te vinden. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie.

Wat doet je organisatie voor mantelzorgers?
Naast het zorgen valt er veel te regelen en dit kan soms best ingewikkeld zijn. De alsmaar nieuwe regels en veranderingen in de wet en regelgeving zijn moeilijk bij te houden en het uitzoeken, aanvragen en uitvoeren van alles wat te maken heeft met deze mantelzorgsituatie vergt erg veel tijd. Allemaal zaken waar je je als mantelzorger niet in kan of wil verdiepen, omdat je al druk genoeg bent met het zorgen zelf. Dit is het moment om mij in te schakelen door contact met mij op te nemen.
Als mantelzorgmakelaar ben ik op de hoogte van de wet en regelgeving in de zorgwereld en weet ik de kortste weg naar het juiste loket en kan ik deze taken en zaken van u over nemen

Waarvoor kunnen mantelzorgers terecht?
Voorbeelden van mijn werkzaamheden zijn:

  • Het zoeken naar een passend zorg en ondersteuningsaanbod voor u en uw zorgvrager.
  • Het aanvragen en regelen van zorg.
  • Informatieverstrekking op het gebied van wet, regelgeving, voorzieningen en voorschriften, verschillen zorg in natura en PGB.
  • Hulp bij het aanvragen van een indicatie bij de gemeente (WMO ), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw zorgverzekering.
  • Ondersteunen bij keukentafel gesprek.
  • Het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB), het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing
  • Ondersteunen bij afstemming werk en zorg, gesprek werkgever en informatie geven over maatwerk oplossingen.
  • Contacten leggen en onderhouden met uitkerende instanties zoals het CAK, gemeenten of UWV
  • Het opstellen van bezwaarschriften of klachtenbrief.
Waarom biedt de organisatie deze ondersteuning?
Deze ondersteuning kan worden gefinancierd vanuit de aanvullende zorgverzekering van de mantelzorger.

Wie biedt de ondersteuning?
Gerriët Reinders Mantelzorgmakelaar. Aangesloten bij de BMZM en de BCMB, geregistreerd bij registerplein voor mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner. Gerriët Reinders is ook Clientondersteuner en Coördinator voor Clientondersteuning Meppel bij Thuis in Clientondersteuning.

Contact informatie
Gerriët Reinders
Mantelzorgmakelaar en onafhankelijk Cliëntondersteuner

Jan van der Veenweg 2
8385 GT Vledderveen

Openingstijden 8.30-17.00

T : 06-45300851
M : info@gerrietreindersmzm.nl
W : www.GerrietReindersMZM.nl