Vrijwillige zorgondersteuning bij sterven.
Iedereen die bij de cliënt betrokken is kan hulp inroepen bij Acanthis: familie, hulpverleners van de thuiszorg, de huisarts, en natuurlijk de cliënt zelf.

 

Hoe werkt het?
Eén van de coördinatoren van Acanthis maakt een afspraak voor een kennismakingsbezoek. In overleg met de client en zijn naasten, kijkt de coördinator welke hulp gewenst is en geboden kan worden. Dit kan variëren van een dagdeel tot een inzet van meerder uren per etmaal. Soms hebben we de mogelijkheid om een inzet in de nacht te verzorgen. 

Daarna wordt gekeken welke vrijwilliger zou passen bij deze inzet.

Het doel is om een goede match te maken voor de vrijwilliger en de cliënt/mantelzorger. Tijdens de inzet is er regelmatig contact met zowel de cliënt/mantelzorger als met de vrijwilliger.

Contact informatie
Telefonisch: 06-53316283
Informatie: www.acanthiszorg.nl