Zorggroep Noorderboog draagt bij aan gezondheid en welbevinden, wat het leven betekenis geeft. Dit doen we door ouderen en iedereen met ouderen-problematiek professionele en persoonsgerichte ondersteuning en zorg te bieden, binnen en buiten onze organisatie.

Mantelzorgers hebben een persoonlijke band met hun naaste en zijn voor hem of haar een belangrijke steun. Zij weten wat voor hun naaste belangrijk is en kennen zijn of haar levensverhaal.

Hun steun en vertrouwdheid is en blijft belangrijk en daarom werken we nauw samen met ouderen, hun mantelzorgers en sociaal netwerk, vrijwilligers en professionals. Dit doen we op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen en respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen.

Mantelzorg bieden kan veel voldoening geven en tegelijkertijd ook zwaar zijn. Wij zien bij ernstig overbelaste mantelzorgers regelmatig dat mantelzorg kan ontsporen. Bij ontspoorde mantelzorg overschrijdt de mantelzorger de grens van goede zorg, door overbelasting, onmacht, onkunde of onwetendheid. Goede zorg slaat sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling of compassiemoeheid. Zowel de zorgvrager als de mantelzorger is hierbij slachtoffer en zij hebben allebei hulp nodig.

Wij trainen onze medewerkers in het signaleren en bespreken hiervan. Ook zoeken we de verbinding met andere organisaties. Dat is ook nodig want op ontspoorde mantelzorg rust vaak een taboe. Er is veel verborgen leed en het wordt nog weinig gedeeld. Mensen schamen zich ervoor en buitenstaanders twijfelen vaak of hun zorgen terecht zijn. Toch is het belangrijk dat iemand aan de bel trekt, want dit stopt niet vanzelf. Alleen samen kunnen we ontspoorde mantelzorg voorkomen, signaleren en aanpakken!

Wij werken nauw samen met mantelzorgorganisaties in de gemeenten waar onze woonzorgcentra staan, want met elkaar kunnen we mantelzorgers nog beter ondersteunen!

Waarvoor kunnen mantelzorgers terecht?
Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor informatie en advies, ondersteuning en begeleiding, vervangende zorg, voorlichting en advies over dementie (op jonge leeftijd), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Parkinson. Ook bieden we groepsbegeleiding en cursussen voor mantelzorgers.

Binnen Noorderboog kunnen mantelzorgers met hun vragen terecht bij de zorgverleners die betrokken zijn bij hun naasten. Zij verwijzen mantelzorgers zo nodig naar onze maatschappelijk werkers of andere professionals. Ook is het mogelijk om te vragen om een moreel beraad wanneer er sprake is van een ethisch dilemma.

Buiten Noorderboog bieden we ook steeds vaker begeleiding en ondersteuning aan ouderen die nog zelfstandig wonen en hun mantelzorgers. Een voorbeeld daarvan is het aanbod van online activiteiten waar iedereen uit de regio gratis aan deel kan nemen via een app. Inwoners met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op onze casemanagers of vragen om individuele begeleiding thuis. Ook jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen hiervoor bij Noorderboog terecht.

Cliëntondersteuning aan inwoners van de gemeente Meppel wordt geboden door onze maatschappelijk werkers. Daarbij richten we ons speciaal op ouderen en hun mantelzorgers omdat daar onze kennis en ervaring ligt. Een clientondersteuner is een meedenker en er zijn geen kosten aan verbonden.

Wie biedt de ondersteuning?
Maatschappelijk werkers, Casemanagers dementie, Parkinsonverpleegkundige, Ambulante begeleiders en Zorgbemiddelaars.

Contact informatie
Werkhorst 36, 7944 AV Meppel
tel. 0522-498498
info@noorderboog.nl
zorgbemiddeling@noorderboog.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur

https://www.noorderboog.nl/zorg-bij-ons/mantelzorg