Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen, in eigen omgeving. Soms kan de zorg een (te) zware belasting zijn voor de naasten om aan deze wens tegemoet te komen.
Het hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een korte levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Het is niet alleen bedoeld voor ouderen of alleenstaanden, maar ook voor jongere mensen met bijvoorbeeld een druk gezin. Hospice Eesinge is een ‘bijna- thuis-huis’.

Iedereen is welkom in Hospice Eesinge, ongeacht levensovertuiging, afkomst, cultuur of financiële situatie. Een verblijf in het hospice is bestemd voor alle mensen die naar het oordeel van de behandelend arts nog slechts korte tijd te leven hebben. Het gaat om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en bij wie de behandeling nog uitsluitend gericht is op het zo draaglijk mogelijk maken van de laatste levensfase.

De uitvoering van de zorg in het hospice wordt verzorgd door een grote groep goed opgeleide vrijwilligers, die zich spontaan, enthousiast en belangeloos inzetten voor de gasten.
De belangrijkste taak van de vrijwilligers is “er zijn”. Zij/hij heeft een aandeel in de verzorging van de gasten en verleent emotionele steun. De inzet van vrijwilligers in het hospice is onmisbaar. Zonder hen zou het hospice niet kunnen functioneren.

Hospice Eesinge
Hoogeveenseweg 27
7943 KA Meppel
0522-475101
info@hospicemeppel.nl
www.hospicemeppel.nl