Graag brengen wij je op de hoogte van de website Handen in Huis: www.handeninhuis.nl.

Handen in Huis regelt met enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs mantelzorgvervanging (ook wel respijtzorg genoemd) in die situatie waar de hulpvrager zonder de hulp niet alleen thuis kan blijven.

Als vrijwilliger bij Handen in Huis maak je het mogelijk dat een mantelzorger er met een gerust hart even tussenuit kan.

Geef iemand de ruimte om op adem te komen
Een mantelzorger zorgt dag in dag uit voor een hulpvrager die zonder hem of haar niet zelfstandig thuis kan functioneren. Help mee en geef iemand de ruimte om minimaal drie aaneengesloten dagen (en twee nachten) op adem te komen.

Meerdere zorgverzekeringen vergoeden deze mantelzorgvervanging (op basis van vrijwilligersvergoeding).

Op de website handeninhuis.nl lees je er meer over.