Een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis heeft, op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, een praktisch animatie en folder ontwikkeld die je de weg wijst naar onafhankelijke cliëntondersteuning. Het panel werd hierbij begeleid door Proscoop en Zorgbelang Drenthe. Met deze informatie kunnen mensen gemakkelijker de juiste ondersteuning vinden die hen kan helpen om de zorg voor zichzelf of een naaste goed te regelen.

Ondersteuning bij het regelen van zorg
Steeds meer inwoners doen een beroep op hulp, begeleiding of zorg. Het regelen van deze zorg is niet eenvoudig. Er zijn verschillende wetten, procedures en kaders. Om inwoners op weg te helpen is de publieksinformatie ontwikkeld.
Het belangrijkste doel hiervan is om de drempel te verlagen voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het regelen van zorg. Vaak weten mensen niet waar ze moeten beginnen en wat er allemaal mogelijk is. Met de informatie willen de organisaties ervoor zorgen dat inwoners de weg naar een onafhankelijke cliëntondersteuner gemakkelijker kunnen vinden.
Een cliëntondersteuner heeft de expertise om inwoners persoonlijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door informatie en advies te geven en te ondersteunen bij gesprekken. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat de inwoner zich beter gehoord voelt en sneller de juiste hulp of zorg krijgt.

Co-creatiesessies met inwoners
Samen met ouderen uit Drenthe is de folder en animatie ontwikkeld. Proscoop en Zorgbelang Drenthe hebben het inwonerspanel gedurende dit proces begeleid samen met Fer Elzinga, een striptekenaar die op creatieve wijze de belangrijkste informatie in beeld heeft gebracht.
De samenwerking met ouderen in Drenthe heeft laten zien hoe waardevol het is om inwoners met ervaring bij het proces te betrekken. Dankzij hun feedback en ideeën is er publieksinformatie ontwikkeld die echt aansluit bij de leefwereld van de inwoners. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de Provincie Drenthe.

Mieke Sol: “Het is heel belangrijk dat mensen die te maken krijgen met een toenemende zorgvraag snel bij de juiste persoon terechtkomen die ze verder kan helpen. In zo’n situatie heb je al heel veel op je bord liggen.”

Wethouder Joop Slomp: “Het is heel mooi dat deze publieksinformatie samen met de inwoners ontwikkeld is. Nu is het van het grootste belang dat deze informatie zichtbaar en vindbaar blijft.”

Verspreiding van deze informatie
De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen nodigt iedereen van harte uit om de folder en animatie te bekijken en breed te verspreiden op plaatsen waar mensen komen met vragen rond het regelen van hulp, begeleiding en zorg. Dit wordt vaak vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz) geregeld.

Beide communicatiemiddelen zijn beschikbaar op de website van Zorgbelang Drenthe als op de website van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. Vanaf medio juli zijn de folders bij alle gemeenten in Drenthe te verkrijgen.

*De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is onderdeel van het Drents Zorglandschap, waarbij de deelnemende partners afstemmen met en afspraken maken tussen de financiers van zorg en ondersteuning, aanbieders van zorg, wonen en welzijn, senioren en regionale kennisinstellingen.Foto: uitreiking folders aan wethouder Joop Slomp