Een Odensehuis is een vrij inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie en hun naasten/mantelzorgers.

Het doel is dat iedereen een gezellige tijd heeft, dat geldt voor de deelnemers en hun mantelzorgers. Daarnaast kunnen de mantelzorgers informatie en ervaringen uitwisselen en worden er nieuwe contacten opgedaan.


Meer informatie

Het Odensehuis Meppel in De Plataan,
Marktstraat 27 (ingang bibliotheek)

maandag en woensdag tussen 10 en 16 uur

Marja Meppelink
m.meppelink@welzijnmw.nl
06-57919390
www.odensehuismeppelwesterveld.nl