Overbelasting van mantelzorgers met een partner of ouder met dementie is nog onvoldoende onderkend. Met de prognose van een half miljoen mensen met dementie na 2040, zal het aantal (overbelaste) mantelzorgers navenant stijgen.
Meer aandacht voor hen is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk, mede door het grote tekort aan ervaren zorgprofessionals. Mantelzorg & Dementie gaat over hoe overbelasting ontstaat en hoe ermee valt om te gaan.

Bij dementie van een geliefde gaat het om het grote verlies van wezenlijk contact. Je voelt je al weduwe of weduwnaar terwijl je man of vrouw nog naast je zit. Velen komen daardoor terecht in tweezaamheid: je bent nog samen maar eenzaam. De één zit opgesloten in zijn dementie, de mantelzorger in de zorg voor de ander. De dagelijkse taken en handelingen komen steeds meer en sluipenderwijs in handen van de mantelzorger. Die moet telkens zijn grenzen verleggen, totdat hij overbelast raakt en alleen de opname van zijn geliefde met dementie in een verpleeghuis nog oplossing biedt. Dit langdurige afscheidsproces kent veel onzekerheden en gelukkig soms nog waardevolle momenten.

Deel 1 van Mantelzorg & Dementie bespreekt wat basisemoties zoals angst, verdriet en woede doen met mantelzorgers. Hoe zij zich een nieuwe mindset eigen moeten maken; ze leven niet meer één, maar twee levens tegelijk. Met de overdracht van taken verdwijnt hun vrijheid om een eigen leven te leiden. Daarbij is vormgeven aan telkens nieuwe omstandigheden en daarin de balans vinden moeilijk, en niet iedereen op het lijf geschreven. Pas als dementie is geaccepteerd, kunnen liefde, moed en veerkracht steun bieden bij de intensieve en complexe taak die zij in de schoot geworpen hebben gekregen.

In deel 2 praten mantelzorgers over de zorgtaak voor hun partner of ouder met dementie. Zij leggen bloot wat mantelzorg inhoudt en hoe zij ermee omgaan. Deze openhartige verhalen schetsen dat elke vorm van mantelzorg uniek en zwaar is, maar ook dat hun onvoorwaardelijke liefde een belangrijke motor is.

Met de grote stijging van het aantal mensen met dementie en hun mantelzorgers zou voor de hele maatschappij een rol weggelegd moeten zijn om hen daarbij te helpen en ondersteunen.

Informatie:
Mantelzorg & Dementie – Hoe je twee levens tegelijk leeft
Dick Kits en Hedda Schut, Dick is auteur en uitgever 06 1313 6767
dick@dutch8.nl   www.dementieexpertise.nl